Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/11/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.82
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גיא חנה - לויתן שרה 60.61 9306 23836 13 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 בארי רפי - בארי מיכל 58.80 16400 16401 10 ת"א - אביבים
3 גביש יורם - לייפר רולנדה 58.64 9773 9888 8 רמת השרון
4 אטס תמר - ובר רביב 57.70 10112 10991 7 רמת השרון
5 וולפיילר שרה - קסירר אסתר 55.87 41638 10117 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
6 נחום ניסים - אבידור יהודה 54.20 4558 6886 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 51.33 6312 2943 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 פולק ג'ו - ליפין סוזי 51.33 23835 4923 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
9 ארצי מרגלית - בלס יהודית 47.85 3347 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 שפירא עטי - גולובי שרי 46.49 23102 12859   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 זמיר גורי - מינץ יעקב 46.42 40655 175   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
12 בן-מיור אריה - היינה רחל 45.45 42489 42590   כ"ס - הדר/אשדוד
13 טל אלה - סבו אהובה 45.39 9215 708   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 חייט קלרה - בן-דוד לאה 38.45 6954 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 31.90 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן עמי יעקב - קוזיק סוניה 67.79 9021 20776 13 ת"א - כיכר המדינה
2 אטס יצחק - נוה יאיר 58.25 10111 1326 10 רמת השרון
3 בלס רמי - רז בן-ציון 55.15 1188 4056 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 ללוש יעל - מיוחס מושיקו 55.11 13303 14777 7 חולון - הקנטרי/נס ציונה
5 אריאל - רפי 53.60 13-100 9-101 5 לא חבר בהתאגדות
6 לוי דורית - סימון 51.81 40123 13-99 4 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
7 סדן יעל - בן שמואל אשר 51.77 10855 5160 3 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 אליהו סיגל - נחום ארז 51.21 17903 22567 3 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 הרשקוביץ חיה - לבינסקי יעל 48.74 13396 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 פורם פרידה - אנטין דוד 48.30 4912 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 לחובר יצחק - אדיב יוסי 45.83 5398 416   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
12 שפי חיה - אלה סו 45.75 14509 16521   רמת השרון
13 ויאלגוס פרלה - שטיין אני 40.79 23306 8223   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
14 ברייטמן קלוד - זומר יגאל 39.58 18721 6766   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
15 בן בסט מלאכי - בן בסט גלילה 36.74 12515 12514   ת"א - בית הלוחם אפקה