Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סיום השנה (בוקר ד)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 25/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.67
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - גונן אוה 70.63 18027 3053 3 קריות
2 פרוינד מיכאל - גורן גד 59.38 23730 21209 2 קריות
3 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 52.50 41114 41116 2 קריות
4 שטריך אליעזר - רונן עמוס 44.38 40844 18615   קריות
5 בוימל דבורה - גונן שרה 36.88 13904 5363   קריות
6 כהנא חיים - הרמן יעקב 36.25 23-25106 GLG25198   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 64.38 19979 24242 3 קריות
2 מזרח איתמר - מזרח עפרה 50.00 10813 10814 2 קריות
3 כצנשטיין תיקי - נינה 49.38 19877 23-60   לא חבר בהתאגדות
4 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 45.63 16105 8274   קריות
4 שפינר טובה - שפינר יוסף 45.63 10309 10310   לא חבר בהתאגדות
6 ליאור רפי - דופלט יוסף 45.00 15740 15741   חיפה כרמל