Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
חנוכה - יום ב'
מושב 4 מתוך 7 תאריך: 09/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.25
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בוימל דבורה - שטרן ורד 63.02 13904 24290 8 קריות
2 קוגן זאב - גונן שרה 59.38 13018 5363 7 קריות
3 שניידר מיכאל - שניידר טובה 56.77 4525 11949 5 קריות
4 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 54.17 13809 8193 4 קריות
5 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 49.48 41118 40960   קריות
6 מלמד רות - דוד דינה 48.96 14117 8274   קריות
7 ארד יאיר - אביזמר פני 46.35 14431 5090   קריות
8 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 44.79 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 הספל ראובן - לוי אנה 41.15 19417 19412   קריות
10 זהבי יוסף - למדן אורי 35.94 13806 21916   קריות