Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סוף השנה (א)
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 24/11/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.67
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן דוד רמי - רפפורט לאה 65.48 16104 4261 8 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 52.91 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
3 טופז דוד - פואה דורית 52.89 5142 11064 5 חיפה - הרץ/קריות
4 בוימל דבורה - שטרן ורד 47.95 13904 24290   קריות
5 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 47.88 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 46.23 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 גושן רגינה - ארד יאיר 43.52 6830 14431   קריות
8 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 41.80 2665 2669   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארבל שמואל - לוי אבי 57.18 12060 5415 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 56.94 9644 2663 6 לא חבר בהתאגדות
3 גורדון אושרה - הנר ארז 51.81 16378 9643 5 קריות
4 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 51.74 8275 3497 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 בר רבקה - תמיר טובה 48.32 4002 667   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 46.88 1911 10306   קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 37.56 11950 15248   לא חבר בהתאגדות