Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סוף השנה (א) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן דוד רמי - רפפורט לאה 63.29 16104 4261 9 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 60.11 12060 5415 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 ארזיל אתי - בייצר מוטי 58.4 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
4 בוימל דבורה - שטרן ורד 54.58 13904 24290 4 קריות
5 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 54.39 10404 11063 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 44.42 2665 2669   קריות
7 גושן רגינה - ארד יאיר 44.25 6830 14431   קריות
8 בר רבקה - תמיר טובה 39.88 4002 667   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 37.05 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 62.32 681 871 9 לא חבר בהתאגדות
2 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 55.89 2136 2804 7 קריות
3 טופז דוד - פואה דורית 54.37 5142 11064 6 חיפה - הרץ/קריות
4 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 52.19 8275 3497 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 לייבו אדי - שני גילה 50.96 850 14956 4 קריות/חיפה כרמל
6 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 41.02 1911 10306   קריות
7 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 40.85 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 36.61 11950 15248   לא חבר בהתאגדות