Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סוף השנה (א)
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 08/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.47
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן דוד רמי - רפפורט לאה 67.54 16104 4261 9 קריות
2 הרשקוביץ בלו - שר יהושע 57.53 5340 787 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 ארבל שמואל - לוי אבי 55.69 12060 5415 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 53.55 2136 2804 4 קריות
5 ארזיל אתי - בייצר מוטי 51.21 6825 12001 4 קריות/חיפה כרמל
6 כהן אברהם - תמרי אבא 47.47 4292 11063   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 גושן רגינה - ארד יאיר 42.61 6830 14431   קריות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 41.50 13904 24290   קריות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 35.03 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 60.88 1911 10306 9 קריות
2 גורדון אושרה - הנר ארז 59.35 16378 9643 7 קריות
3 ציטרון פטרו - בן מאיר יוסף 53.02 871 808 6 לא חבר בהתאגדות
4 שניידר טובה - שניידר מיכאל 47.24 11949 4525   קריות
5 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 47.07 8275 3497   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 בר רבקה - תמיר טובה 46.81 4002 667   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 לייבו אדי - שני גילה 45.88 850 14956   קריות/חיפה כרמל
8 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 39.75 9644 2663   לא חבר בהתאגדות