Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סוף השנה (א)
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 15/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.83
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 70.48 6825 12001 8 קריות/חיפה כרמל
2 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 66.48 2136 2804 6 קריות
3 בר רבקה - תמיר טובה 53.24 4002 667 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 גושן רגינה - ארד יאיר 48.67 6830 14431   קריות
5 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 43.90 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 43.62 8275 3497   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 42.67 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 30.95 2665 2669   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 65.17 10404 11063 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 לייבו אדי - שני גילה 56.33 850 14956 6 קריות/חיפה כרמל
3 טישלר לאה - שיינר חנה 55.83 11950 15248 5 לא חבר בהתאגדות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 52.67 1911 10306 4 קריות
5 ארבל שמואל - לוי אבי 44.83 12060 5415   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 38.50 11949 4525   קריות
7 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 36.67 9644 2663   לא חבר בהתאגדות