Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סוף השנה (א)
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 22/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.91
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קוגן זאב - גונן שרה 63.17 13018 5363 8 לא חבר בהתאגדות
2 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 57.53 14043 16327 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 בן דוד רמי - רפפורט לאה 56.75 16104 4261 5 קריות
4 ארזיל אתי - בייצר מוטי 54.23 6825 12001 4 קריות/חיפה כרמל
5 ארבל שמואל - לוי אבי 51.99 12060 5415 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 הרשקוביץ בלו - שר יהושע 47.62 5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 42.18 13904 24290   קריות
8 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 40.91 8275 3497   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 36.73 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טופז דוד - פואה דורית 59.23 5142 11064 8 חיפה - הרץ/קריות
2 שחר אמיר - גייבסקי נלי 56.34 40627 40794 7 חיפה כרמל
3 גורדון אושרה - הנר ארז 55.57 16378 9643 5 קריות
4 שניידר טובה - שניידר מיכאל 50.04 11949 4525 4 קריות
4 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 50.04 10404 11063 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 48.60 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 41.71 11950 15248   לא חבר בהתאגדות
8 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 38.48 1911 10306   קריות