Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סוף השנה (א)
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 29/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.42
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 60.42 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
2 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 50.83 5340 14117 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 50.00 9644 2663 4 לא חבר בהתאגדות
4 גושן רגינה - ארד יאיר 48.33 6830 14431   קריות
5 בן דוד רמי - רפפורט לאה 47.08 16104 4261   קריות
6 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 43.33 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ציטרון פטרו - בן מאיר יוסף 58.75 871 808 6 לא חבר בהתאגדות
2 בר רבקה - תמיר טובה 52.50 4002 667 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 52.08 10404 11063 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 שחר אמיר - גייבסקי נלי 48.33 40627 40794   חיפה כרמל
5 בוימל דבורה - שטרן ורד 45.00 13904 24290   קריות
6 טישלר לאה - שיינר חנה 43.33 11950 15248   לא חבר בהתאגדות