Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי ערב דצמבר פרס
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/12/19 סניף: רמת גן מקדם: 16.88
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורת רמי - פינטל צילה 69.7 55 4379 13 רמת השרון/ת"א - אביבים
2 נחום ארז - כהן שמואל 45.7 22567 4938 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 לנדסמן אטי - ליבוביץ חיים 36.0 12154 14691 8 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי 26.0 16129 4592 7 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 אלפיה דוד - קוכמן יוסף 22.9 3499 15739 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קרביץ אירית - ליפין גנאדי 16.8 4419 20896 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 שפיגל צחי - קרביץ אריה -11.0 11529 4418   רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 גולוס אילנה - גוטמן שושנה -18.3 18441 3884   רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 בלס יהודית - בלס רמי -25.1 1187 1188   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 גולדברג חנה - רונן חנה -32.0 9814 21764   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 פרלשטיין אינגה - ריזנברג אורלי -32.4 19378 16451   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 לביא משה - שחם מוטי -40.0 24415 21057   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פייס אלה - גרסטן רינה -53.0 18068 21734   רמת גן - ברידג' 4 פאן