Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני בערב
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/12/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.17
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 59.47 5496 5497 13 רמת השרון
2 חורב זאב ד"ר - לוי דורית 58.33 10389 40123 11 רמת השרון
3 ריפס סילביה - פרייד חיים 56.44 10105 13870 8 רמת השרון
4 אדמון אסתר - אופיר אברהם 53.79 11019 10050 7 רמת השרון
5 פז שרה - מזרחי יפה 52.65 8631 9032 5 רמת השרון
6 ארד נויה - שיפטר שושי 51.89 9048 9198 4 רמת השרון
7 חוף מלכה - צפריר שרה 51.33 5536 5513 3 רמת השרון
8 פן אסתר - בורלא קלמי 50.76 5520 7658 3 רמת השרון
9 שריבמן ויקטור - מילנר חיה 49.43 19895 9800   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
10 קן-דור מנשה - מאיר דניאל 48.11 14245 12931   רמת השרון
11 סלע יצחק - שניר חוה 47.92 3735 10043   רמת השרון
12 טל סימונה - גולדפינגר חנה 46.59 5537 5511   רמת השרון
13 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 46.40 9428 17001   רמת השרון
14 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 40.53 12258 12564   רמת השרון
15 פייזר הורסט - מודק אלברטו 36.36 1304 2586   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיימון סאייג - אדיב יוסי 60.98 17025 416 13 רמת גן - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
2 מור ליבי - מור מוטי 58.52 14258 14257 11 רמת השרון
3 יוסף רחל - וכט רפאל 54.55 5478 3191 8 רמת השרון
3 שמואלי רן - צברי מיכל 54.55 3112 11309 8 רמת השרון
5 אביב זאב - מור משה 54.36 23419 19169 5 השרון
6 ורם מנחם - דנציגר אלכס 53.98 6393 3258 4 רמת השרון
7 בורלא אברהם - בורלא יוסף 53.41 42644 7657 3 רמת השרון
8 שקד תלמה - ורם חיה 51.52 6376 8983 3 רמת השרון
9 דוד אליהו - בנימין סלביה 50.19 11385 10037 2 רמת השרון
10 לבהר משה - פרולינגר איל 49.43 824 19940   ראשון לציון/השרון
11 קרן יוסף - אהרוני אמיר 49.05 7652 13468   רמת השרון
12 לוטרמן משה - גרימברג יעקב 44.70 16057 16374   ת"א - אביבים/רמת השרון
13 מזרחי נעמי - זולקוב דניאלה 42.80 1482 1392   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
14 אטס יצחק - נוה יאיר 38.64 10111 1326   רמת השרון
15 יוסף מוריס - ויין ישי 33.33 5479 17855   רמת השרון