Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/12/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.37
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליפין סוזי - זמיר גורי 59.50 4923 40655 14 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 גלר אורי - בואנו יעקב 57.42 209 200 11 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
3 ארצי מרגלית - בלס יהודית 57.37 3347 1187 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 גביש יורם - לייפר רולנדה 56.65 9773 9888 7 רמת השרון
5 כסיף דפנה - בן בסט גלילה 56.41 18218 12514 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 עזורי איוון - כהן שמואל 55.73 2425 4938 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 שמואלי רן - בלוך גלעד 55.54 3112 15199 4 רמת השרון
8 קרסו יעקב - נאמן אריה 52.95 6312 8734 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 שמעוני כרמלה - שיפטר שושי 50.31 2088 9198 2 ת"א - אביבים/רמת השרון
10 בן שמואל אשר - קוזיק סוניה 48.15 5160 20776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
11 ענבר ציפורה - חייט קלרה 45.93 4053 6954   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 פיק מיכל - בן-דוד לאה 43.56 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 43.19 41638 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 פרחי לינה - בסן לינה 42.43 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
15 נאור אירית - אללוף אסתר 42.34 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 41.81 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
17 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 37.31 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הכרמלי עמליה - מוסקוביץ הקטור 69.60 8688 9130 14 ת"א - אביבים
2 צפריר חיה - כהן שלמה 56.35 9697 11268 11 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה 54.74 8132 15117 9 ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
4 אנטין דוד - אגוזי נילי 53.57 3524 11419 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 מצא שמואל - פין מלקולם 53.53 19699 1336 6 רמת השרון
6 סחר יונה - שור יעקב 53.31 41919 41900 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
7 ורם מנחם - דנציגר אלכס 52.94 6393 3258 4 רמת השרון
8 ובר רביב - אדר דניאל 51.76 10991 23556 3 רמת השרון/מודיעין
9 בלו אבי - ערמי רות 51.56 7954 4512 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
10 סדן נגה - חיות אבי 50.97 17024 5366 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
11 זמיר יוסי - פורת גילה 48.86 41688 6096   רמת השרון
12 ויגלר (גל) אורית - טל שחר עופר 48.54 15388 21323   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
13 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 47.77 5398 23306   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 בלילוס אלי - גור משה 43.50 11437 13928   ת"א - כיכר המדינה/סביון - קרית אונו
15 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 41.03 13705 24121   ת"א - אביבים
16 אמדו דליה - נויפלד שולמית 39.89 40356 17023   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 רז בן-ציון - גולובי שרי 35.07 4056 12859   ת"א - בית הלוחם אפקה