Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 17/12/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.76
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לבל טליה - לויתן שרה 62.10 10397 23836 18 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 פרחי לינה - בסן לינה 59.51 15050 7676 14 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
3 בראונשטיין יעל - אליהו סיגל 56.60 14651 17903 11 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
4 אגוזי אילן - רז בן-ציון 55.50 11420 4056 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 אורן עדי - עילם משה 54.34 11044 8972 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 אנטין דוד - אגוזי נילי 53.61 3524 11419 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 נחום ארז - רשף דבורה 52.83 22567 1665 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 ליפין סוזי - כליף אילנה 51.81 4923 11003 4 ת"א - אביבים/רמת השרון
9 גלר אורי - בואנו יעקב 50.87 209 200 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
10 נאור אירית - אללוף אסתר 50.23 12215 19470 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 גביש יורם - לייפר רולנדה 49.99 9773 9888   רמת השרון
12 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 49.38 15388 21323   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
13 ברייטמן קלוד - זומר יגאל 49.37 18721 6766   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט 48.95 10846 13106   לא חבר בהתאגדות
15 פיק מיכל - בן-דוד לאה 48.66 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 48.61 41638 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 קרסו יעקב - נאמן אריה 47.52 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
18 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 47.34 8391 423   רמת השרון
19 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 45.25 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
20 זולקוב דניאלה - שיראזי שושנה 44.77 1392 5801   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
21 אמדו דליה - נויפלד שולמית 44.14 40356 17023   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 ארצי מרגלית - בלס יהודית 43.34 3347 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
23 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 34.72 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 65.78 612 23835 18 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 ורם מנחם - דנציגר אלכס 65.59 6393 3258 14 רמת השרון
3 שקד תלמה - ורם חיה 61.29 6376 8983 11 רמת השרון
4 פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה 60.55 8132 15117 9 ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
5 צפריר חיה - כהן שלמה 56.21 9697 11268 7 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 מצא שמואל - פין מלקולם 54.44 19699 1336 6 רמת השרון
7 מרקוס עמירם - מרקוס עידו 53.74 13526 16571 5 כפר סבא
8 הכרמלי עמליה - מוסקוביץ הקטור 53.13 8688 9130 4 ת"א - אביבים
9 בלילוס אלי - גור משה 52.41 11437 13928 3 ת"א - כיכר המדינה/סביון - קרית אונו
10 זמיר יוסי - פורת גילה 50.76 41688 6096 2 רמת השרון
11 אלון אדל - צמח כמי 49.22 17028 17976   רמת גן - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
12 דורי ישראל - דורי צביה 49.00 4506 4507   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 סדן נגה - עצמון נורית 48.00 17024 19138   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
14 עזורי איוון - כהן שמואל 47.57 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 47.30 5398 23306   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 ענבר ציפורה - חייט קלרה 46.93 4053 6954   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 סחר יונה - שור יעקב 45.68 41919 41900   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
18 שלומי טובית - לוטן אביבה 44.75 11528 10802   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 שפי חיה - אלה סו 43.59 14509 16521   רמת השרון
20 שטרק איתי - פינקוביץ רבקה 42.00 10670 10681   רמת השרון/רחובות
21 ובר רביב - אדר דניאל 31.69 10991 23556   רמת השרון/מודיעין
22 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 30.40 13705 24121   ת"א - אביבים