Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/12/19 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.23
מנהל תחרות: נחום ארז

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליפין סוזי - כליף אילנה 66.03 4923 11003 13 ת"א - אביבים/רמת השרון
2 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 63.19 6766 19912 11 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
3 אנטין דוד - אגוזי נילי 61.98 3524 11419 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 ארצי מרגלית - בלס יהודית 56.37 3347 1187 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 סדן נגה - עצמון נורית 56.18 17024 19138 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
6 כסיף דפנה - בן בסט גלילה 52.43 18218 12514 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 אלון אדל - צמח כמי 50.21 17028 17976 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
8 אמדו דליה - נויפלד שולמית 49.29 40356 17023   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 עזורי איוון - כהן שמואל 49.06 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 לבל טליה - לויתן שרה 48.95 10397 23836   נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 48.46 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 גביש יורם - לייפר רולנדה 47.11 9773 9888   רמת השרון
13 פיק מיכל - בן-דוד לאה 41.72 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט 39.28 10846 13106   לא חבר בהתאגדות
15 בלילוס אלי - גור משה 37.44 11437 13928   ת"א - כיכר המדינה/סביון - קרית אונו
16 זולקוב דניאלה - שיראזי שושנה 34.31 1392 5801   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפטר שושי - זלבה אבי 67.97 9198 2074 13 רמת השרון
2 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 60.24 612 23835 11 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 זמיר יוסי - פורת גילה 56.06 41688 6096 8 רמת השרון
4 ורם מנחם - דנציגר אלכס 55.64 6393 3258 7 רמת השרון
5 שמואלי רן - בלוך גלעד 54.97 3112 15199 5 רמת השרון
6 שקד תלמה - ורם חיה 54.37 6376 8983 4 רמת השרון
7 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 51.95 15388 21323 3 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 רז בן-ציון - וינר שמואל 51.54 4056 19458 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 זמיר גורי - סיוני מרדכי 50.12 40655 11418 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
10 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 48.00 13705 24121   ת"א - אביבים
11 נחום ניסים - אבידור יהודה 42.96 4558 6886   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 ובר רביב - אדר דניאל 41.35 10991 23556   רמת השרון/מודיעין
13 אורן עדי - עילם משה 40.51 11044 8972   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 39.16 5398 23306   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 וולפיילר שרה - לבינסקי יעל 35.57 41638 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה