Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב-פרס כספי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/12/19 סניף: רמת השרון מקדם: 15.54
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מינץ יעקב - מינץ ורד 58.33 175 4062 13 רמת השרון
2 סלע יצחק - פלג צבי 57.50 3735 6232 10 רמת השרון
3 צפריר יערי - צפריר שרה 57.08 5512 5513 8 רמת השרון
4 פז שרה - וכט רפאל 55.42 8631 3191 7 רמת השרון
5 פרקש רות - דרזנר תרצה 55.00 5305 11054 5 כפר סבא/ת"א - אביבים
6 כנעני משה צולי - בן אלי מיכל 51.67 18903 24591 4 רמת השרון/ת"א - אביבים
7 טל-שחר עופר - ספינקה גילי 50.83 21323 18858 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
8 פן אסתר - טודרס בתיה 50.00 5520 9428 3 רמת השרון
9 גונצ'רובסקי יעקב - טל סימונה 46.67 13761 5537   רמת השרון
9 בנימין סלביה - דוד אליהו 46.67 10037 11385   רמת השרון
11 מילנר חיה - שריבמן ויקטור 44.17 9800 19895   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
12 בורלא קלמי - בורלא אברהם 43.75 7658 42644   רמת השרון
13 יוסף רחל - יוסף מוריס 42.92 5478 5479   רמת השרון
14 ענבר ציפורה - שראל צביקה 40.00 4053 16011   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון