Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב-פרס כספי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/12/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.81
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלברד מרדכי - מינץ יעקב 69.64 612 175 14 נהריה - לב הצפון/רמת השרון
2 נחמיאס סימה - נחמיאס יצחק 64.88 17001 1945 11 רמת השרון/ת"א - כיכר המדינה
3 פלג צבי - בורלא קלמי 57.14 6232 7658 9 רמת השרון
4 אלון הדסה - צווייג יחזקאל 54.76 7835 13700 7 ת"א - אביבים
4 אגוזי נילי - בראונשטיין יעל 54.76 11419 14651 7 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
6 לוי דורית - אבן חן טובה 53.87 40123 8682 5 רמת השרון
7 גונצ'רובסקי יעקב - טל סימונה 53.27 13761 5537 4 רמת השרון
8 אברמוביץ איתן - כהן רחל 49.40 16264 16265   לא חבר בהתאגדות
9 פן אסתר - טודרס בתיה 47.62 5520 9428   רמת השרון
10 זהר אילנה - סטבסקי יהודית 47.02 14490 14389   רמת השרון
11 פז שרה - וכט רפאל 43.45 8631 3191   רמת השרון
12 טל-שחר עופר - ספינקה גילי 42.86 21323 18858   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
12 יוסף רחל - יוסף מוריס 42.86 5478 5479   רמת השרון
14 לוין אירית - מאיר דניאל 42.56 1386 12931   רמת השרון
15 מילנר חיה - שריבמן ויקטור 39.88 9800 19895   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
16 ענבר ציפורה - שראל צביקה 36.01 4053 16011   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון