Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב-פרס כספי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/12/19 סניף: רמת השרון מקדם: 16.64
מנהל תחרות: נחום ארז

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אגוזי נילי - בראונשטיין יעל 58.75 11419 14651 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
2 צפריר יערי - צפריר שרה 56.25 5512 5513 6 רמת השרון
3 כהן שמואל - נחום ארז 54.17 4938 22567 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 יוסף רחל - יוסף מוריס 48.75 5478 5479   רמת השרון
5 בנימין סלביה - דוד אליהו 45.00 10037 11385   רמת השרון
5 פן אסתר - טודרס בתיה 45.00 5520 9428   רמת השרון
7 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 41.25 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים