Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 25/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 18.50
מנהל תחרות: אלון אלכס

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סוחר יצחק - עמיר מירה 33.0 14554 2508 11 קריות/חיפה - בית הלוחם
2 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 26.0 5419 8215 9 קריות
3 כץ אפרים - קרבי עפר 21.0 4299 3449 7 טבעון
4 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 12.0 3496 8275 6 קריות
5 בוך משה - טל ישראל 7.0 1864 1780 4 כפר תבור
6 ציטרון פטרו - גרינברג צדוק -3.0 871 681   קריות
7 מאר ריבי - בר רבקה -6.0 11346 4002   קריות
8 קוגן זאב - גונן שרה -14.0 13018 5363   קריות
9 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -26.0 5340 787   קריות
10 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף -50.0 4631 1940   חיפה כרמל