Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 01/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.05
מנהל תחרות: אלון אלכס

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ציטרון פטרו - גרינברג צדוק 58.0 871 681 10 קריות
2 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 44.6 4631 1940 8 חיפה כרמל
3 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 36.6 24727 5090 7 קריות
4 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 29.7 11063 10404 5 קריות
5 הרשקוביץ בלו - שר יהושע 10.3 5340 787 4 קריות
6 מאר ריבי - בר רבקה -2.0 11346 4002   קריות
7 שקד יצחק - לוי אבי -3.4 5414 5415   קריות
8 גל טיבור - פואה דורית -36.6 13841 11064   קריות
9 קוגן זאב - גונן שרה -43.4 13018 5363   קריות
10 ארד יאיר - גוטמן סרג'יו -45.7 14431 9644   קריות
11 שניידר מיכאל - שניידר טובה -49.0 4525 11949   קריות