Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.70
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 40.0 4631 1940 8 חיפה כרמל
2 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 29.0 2136 19051 7 קריות
3 סוחר יצחק - עמיר מירה 19.0 14554 2508 5 קריות/חיפה - בית הלוחם
4 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 13.0 3496 8275 4 קריות
5 קוגן זאב - גונן שרה 11.0 13018 5363 3 קריות
6 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -52.0 5340 787   קריות
7 אפשטיין אהרון - אביזמר פני -62.0 24727 5090   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גל טיבור - פואה דורית 38.9 13841 11064 8 קריות
2 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 33.1 11063 10404 7 קריות
3 שניידר מיכאל - שניידר טובה 18.3 4525 11949 5 קריות
4 ציטרון פטרו - גרינברג צדוק 11.4 871 681 4 קריות
5 שקד יצחק - לוי אבי 5.7 5414 5415 3 קריות
6 מאר ריבי - בר רבקה -16.0 11346 4002   קריות
7 בוך משה - טל ישראל -40.0 1864 1780   כפר תבור
8 כץ אפרים - קרבי עפר -45.7 4299 3449   טבעון