Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.73
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 31.0 3496 8275 8 קריות
2 שחר אמיר - גייבסקי נלי 17.0 40627 40794 7 חיפה כרמל
3 קוגן זאב - גונן שרה 10.0 13018 5363 5 קריות
3 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 10.0 2136 19051 5 קריות
5 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 7.0 24727 5090 3 קריות
6 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -36.0 5340 787   קריות
7 בטצייג רחל - בטצייג ישראל -48.0 2669 2665   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שקד יצחק - לוי אבי 32.0 5414 5415 8 קריות
1 גל טיבור - פואה דורית 32.0 13841 11064 8 קריות
3 ציטרון פטרו - גרינברג צדוק 17.1 871 681 5 קריות
4 בוך משה - טל ישראל 11.4 1864 1780 4 כפר תבור
5 כץ אפרים - קרבי עפר -3.4 4299 3449   טבעון
6 דרמר שלמה - בן מאיר יוסף -9.1 1911 808   קריות
7 סוחר יצחק - עמיר מירה -26.3 14554 2508   קריות/חיפה - בית הלוחם
8 מאר ריבי - בר רבקה -43.4 11346 4002   קריות