Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי ערב - ינואר - פרס כספי
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/01/20 סניף: רמת גן מקדם: 16.00
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליפין גנאדי - בריפמן מיכאל 43.0 20896 2776 12 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
2 קרביץ אריה - שפיגל צחי 31.0 4418 11529 9 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי 26.0 16129 4592 8 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 נחום ארז - כהן שמואל 15.0 22567 4938 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 גוטמן שושנה - גולוס אילנה 7.0 3884 18441 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קרביץ אירית - ריזנברג אורלי 3.0 4419 16451 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 רבין עידן - דיין חי -1.0 24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 לביא משה - שחם מוטי -12.0 24415 21057   רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי -13.0 14691 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 פייס אלה - גרסטן רינה -21.0 18068 21734   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 גולדברג חנה - רונן חנה -31.0 9814 21764   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 קוכמן יוסף - אלפיה דוד -47.0 15739 3499   רמת גן - ברידג' 4 פאן