Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/01/20 סניף: רמת השרון מקדם: 16.42
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלברד מרדכי - מינץ יעקב 69.17 612 175 13 נהריה - לב הצפון/רמת השרון
2 אגוזי נילי - בראונשטיין יעל 60.95 11419 14651 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
3 צפריר יערי - צפריר שרה 58.10 5512 5513 8 רמת השרון
4 פז שרה - בנימין סלביה 52.86 8631 10037 6 רמת השרון
5 ברייטמן קלוד - סדן נגה 52.50 18721 17024 5 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 מינץ ורד - צווייג יחזקאל 50.83 4062 13700 4 רמת השרון/ת"א - אביבים
7 זהר אילנה - סטבסקי יהודית 49.52 14490 14389   רמת השרון
8 שריבמן ויקטור - מילנר חיה 47.50 19895 9800   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
9 פלג צבי - סלע יצחק 45.71 6232 3735   רמת השרון
10 מאיר דניאל - לוין אירית 44.76 12931 1386   רמת השרון
11 נוף נורית - לבל טליה 39.17 19212 10397   פולג- ברידג' פוינט/נהריה - לב הצפון
12 פן אסתר - טודרס בתיה 39.05 5520 9428   רמת השרון
13 אבן חן טובה - לוי דורית 38.57 8682 40123   רמת השרון