Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/01/20 סניף: רמת השרון מקדם: 18.92
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אגוזי נילי - בראונשטיין יעל 74.50 11419 14651 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
2 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 61.46 13700 7835 6 ת"א - אביבים
3 גלברד מרדכי - מינץ יעקב 60.50 612 175 5 נהריה - לב הצפון/רמת השרון
4 שריבמן ויקטור - מילנר חיה 36.50 19895 9800   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
5 טל סימונה - גונצ'רובסקי יעקב 34.38 5537 13761   רמת השרון
6 יוסף רחל - יוסף מוריס 32.50 5478 5479   רמת השרון