Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/01/20 סניף: רמת השרון מקדם: 16.63
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 צפריר יערי - צפריר שרה 65.90 5512 5513 15 רמת השרון
2 גלברד מרדכי - מינץ יעקב 60.37 612 175 12 נהריה - לב הצפון/רמת השרון
3 טל סימונה - גונצ'רובסקי יעקב 60.16 5537 13761 9 רמת השרון
4 פן אסתר - טודרס בתיה 54.04 5520 9428 8 רמת השרון
5 יוסף רחל - יוסף מוריס 53.49 5478 5479 6 רמת השרון
6 אגוזי נילי - אגוזי אילן 51.91 11419 11420 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 פרקש רות - דרזנר תרצה 51.45 5305 11054 4 כפר סבא/ת"א - אביבים
8 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 51.24 13700 7835 3 ת"א - אביבים
9 פז שרה - בנימין סלביה 48.09 8631 10037   רמת השרון
10 מאיר דניאל - לוין אירית 47.11 12931 1386   רמת השרון
11 פלג צבי - סלע יצחק 47.07 6232 3735   רמת השרון
12 שפירא דני - שפירא ורדה 46.68 18763 18764   רמת השרון
13 ענבר ציפורה - שראל צביקה 45.28 4053 16011   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
14 טל-שחר עופר - ספינקה גילי 44.01 21323 18858   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
15 הנמן שלומית - הנמן ברוך 42.86 16964 16965   רמת השרון
16 שריבמן ויקטור - מילנר חיה 30.10 19895 9800   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות