Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי ערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/01/20 סניף: רמת השרון מקדם: 16.88
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - וכט רפאל 63.61 8631 3191 15 רמת השרון
2 גלברד מרדכי - מינץ יעקב 63.31 612 175 12 נהריה - לב הצפון/רמת השרון
3 אדלשטיין אולגה - מינץ ורד 59.05 10035 4062 10 רמת השרון
4 אלון הדסה - לבנה דורון 57.41 7835 9605 8 ת"א - אביבים/רחובות
5 צפריר יערי - צפריר שרה 53.95 5512 5513 6 רמת השרון
6 אטס יצחק - נוה יאיר 53.92 10111 1326 5 רמת השרון
7 פרקש רות - דרזנר תרצה 53.74 5305 11054 4 כפר סבא/ת"א - אביבים
8 פלג צבי - סלע יצחק 52.03 6232 3735 3 רמת השרון
9 קרוב שמואל - ספינקה גילי 49.45 40216 18858   ת"א - אביבים/רמת השרון
10 הנמן שלומית - הנמן ברוך 47.58 16964 16965   רמת השרון
11 יוסף רחל - יוסף מוריס 45.66 5478 5479   רמת השרון
12 מאיר דניאל - לוין אירית 44.26 12931 1386   רמת השרון
13 שמואלי רן - בלוך גלעד 43.24 3112 15199   רמת השרון
14 שריבמן ויקטור - מילנר חיה 38.82 19895 9800   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
15 ענבר ציפורה - שראל צביקה 37.97 4053 16011   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
16 טל סימונה - גונצ'רובסקי יעקב 36.69 5537 13761   רמת השרון