Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני ערב
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 20/01/20 סניף: רמת השרון מקדם: 14.00
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שריבמן ויקטור - צמח כמי 62.62 19895 17976 12 פ"ת - ויצו/רמת השרון
2 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 61.81 9428 17001 10 רמת השרון
3 סלע יצחק - שניר חוה 57.25 3735 10043 8 רמת השרון
4 פייזר הורסט - מודק אלברטו 56.56 1304 2586 6 רמת השרון
5 חוף מלכה - צפריר שרה 54.04 5536 5513 5 רמת השרון
6 מור ליבי - מור מוטי 53.44 14258 14257 4 רמת השרון
7 שיפטר שושי - פרייד חיים 52.93 9198 13870 3 רמת השרון
8 יוסף רחל - וכט רפאל 50.26 5478 3191 3 רמת השרון
9 טל סימונה - גולדפינגר חנה 47.65 5537 5511   רמת השרון
10 פז שרה - מזרחי יפה 45.57 8631 9032   רמת השרון
11 מזרחי נעמי - לוין אירית 43.11 1482 1386   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
12 מור משה - אביב זאב 41.13 19169 23419   השרון
13 בורלא קלמי - פן אסתר 39.52 7658 5520   רמת השרון
14 אדמון אסתר - אופיר אברהם 33.19 11019 10050   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 58.61 12931 14245 12 רמת השרון
2 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 55.29 15388 21323 10 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 שמעון ציפי - קרטר בובי 53.60 744 14734 8 פולג- ברידג' פוינט
4 שקד תלמה - ורם חיה 52.86 6376 8983 6 רמת השרון
5 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 51.79 12258 12564 5 רמת השרון
6 איטאלי מרדכי - פרקש שמואל 51.62 5497 5496 4 רמת השרון
7 גרימברג יעקב - לוטרמן משה 51.15 16374 16057 3 רמת השרון/ת"א - אביבים
8 ויין ישי - יוסף מוריס 50.64 17855 5479 3 רמת השרון
9 קרן יוסף - אהרוני אמיר 50.12 7652 13468 2 רמת השרון
10 ורם מנחם - דנציגר אלכס 47.12 6393 3258   רמת השרון
11 שמואלי רן - צברי מיכל 45.92 3112 11309   רמת השרון
12 מילנר חיה - קליין יעקב 44.37 9800 21311   פ"ת - אם המושבות
13 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 36.91 1392 1388   רמת השרון