Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/01/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.95
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארצי מרגלית - מידן אבי 65.41 3347 1182 13 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
2 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 58.55 19510 2776 11 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
3 לוי דורית - נאזאן אנט 57.71 40123 41041 9 רמת השרון/ת"א - אביבים
4 פולק ג'ו - לויתן שרה 56.19 23835 23836 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 53.96 6312 2943 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 נחום ארז - רשף דבורה 53.65 22567 1665 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 זולקוב דניאלה - פין מלקולם 52.34 1392 1336 4 רמת השרון
8 אגוזי נילי - אגוזי אילן 50.81 11419 11420 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 קוזיק סוניה - בן עמי יעקב 49.15 20776 9021   ת"א - כיכר המדינה
10 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 48.51 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 פיק מיכל - בן-דוד לאה 47.02 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 ירון צבי - עילם משה 46.19 2767 8972   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
13 זמיר גורי - וינר שמואל 44.15 40655 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 נאור אירית - אללוף אסתר 41.29 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 גולדה מרים - נאמן אריה 38.37 40798 8734   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
16 אלון יהודה - שטיין אני 37.06 4176 8223   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אטס יצחק - נוה יאיר 62.24 10111 1326 13 רמת השרון
2 רז בן-ציון - בלס רמי 58.95 4056 1188 11 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 לבנאור אדמונד - הרפז דורון 56.91 275 2298 9 ת"א - אביבים/כפר סבא
4 ברייטמן קלוד - סדן נגה 55.24 18721 17024 7 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 מיטלמן אפרים - זומר יגאל 54.88 19912 6766 6 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 פלמן גילה - אורן עדי 52.46 8132 11044 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 שקד תלמה - ורם חיה 51.69 6376 8983 4 רמת השרון
8 דנציגר אלכס - ורם מנחם 48.63 3258 6393   רמת השרון
9 וולפיילר שרה - קסירר אסתר 48.21 41638 10117   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
10 אדיב יוסי - אבידור יהודה 47.84 416 6886   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 אטס תמר - ובר רביב 47.37 10112 10991   רמת השרון
12 פורם פרידה - אנטין דוד 47.15 4912 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 זמיר יוסי - ששון 45.62 41688 13-5   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
14 גולדפינגר חנה - כסיף דפנה 44.69 5511 18218   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
15 גולובי שרי - לבינסקי יעל 42.75 12859 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 היינה רחל - בן-מיור אריה 35.06 42590 42489   אשדוד/כ"ס - הדר