Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/01/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.90
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ישראלי דן - לעוו קרול 58.52 14669 41829 13 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
2 בן שמואל אשר - סדן יעל 57.01 5160 10855 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
3 אלון יהודה - לחובר יצחק 55.49 4176 5398 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 זמיר גורי - וינר שמואל 54.55 40655 19458 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 נחום ארז - רשף דבורה 52.27 22567 1665 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 ארצי מרגלית - בלס יהודית 52.08 3347 1187 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 טל אלה - סבו אהובה 51.89 9215 708 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 עזורי איוון - שיראזי שושנה 51.52 2425 5801 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 פולק ג'ו - ליפין סוזי 50.38 23835 4923 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
10 כרדי אברהם - ברייטמן קלוד 48.30 40383 18721   ת"א - אביבים
11 קוזיק סוניה - בן עמי יעקב 47.16 20776 9021   ת"א - כיכר המדינה
12 גביש יורם - לייפר רולנדה 45.27 9773 9888   רמת השרון
13 גיא חנה - לויתן שרה 44.89 9306 23836   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 נאור אירית - אללוף אסתר 44.51 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 גולובי שרי - לבינסקי יעל 36.17 12859 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רז בן-ציון - בלס רמי 57.58 4056 1188 13 ת"א - בית הלוחם אפקה
1 אלספל חנן - זמיר עמי 57.58 16044 19705 13 השרון
3 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 56.06 19510 2776 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
4 מיטלמן אפרים - זומר יגאל 54.92 19912 6766 7 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 יולזרי ישראל - שלומי טובית 52.27 42145 11528 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 פיק מיכל - בן-דוד לאה 51.89 7318 7319 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 חייט קלרה - שפירא עטי 51.70 6954 23102 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
7 בן מיור שלמה - בן-מיור אריה 51.70 6311 42489 3 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
7 וולפיילר שרה - קסירר אסתר 51.70 41638 10117 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
10 ויאלגוס פרלה - שטיין אני 47.35 23306 8223   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
11 חובב ג'נט - אלפרוביץ חיה 45.83 13106 10846   לא חבר בהתאגדות
12 בודובסקי דני - קורדובה הנרי 45.08 16165 1378   רמת השרון
13 לבל טליה - גלברד מרדכי 42.99 10397 612   נהריה - לב הצפון
14 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 42.42 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 40.91 6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה