Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/01/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.93
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אגוזי נילי - אנטין דוד 64.81 11419 3524 15 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 דורי ישראל - בן-אפרים רן 61.48 4506 4103 12 ת"א - בית הלוחם אפקה/ירושלים
3 נחום ארז - וינר שמואל 58.58 22567 19458 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 מצא שמואל - פין מלקולם 55.58 19699 1336 8 רמת השרון
5 לבל טליה - לויתן שרה 53.79 10397 23836 6 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 ארצי מרגלית - בלס יהודית 53.77 3347 1187 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 אלון אדל - צמח כמי 53.46 17028 17976 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
8 פולק ג'ו - גלברד מרדכי 53.38 23835 612 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/נהריה - לב הצפון
9 וולפיילר שרה - גולובי שרי 53.00 41638 12859 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
10 פרחי לינה - בסן לינה 51.21 15050 7676 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
11 ליפין סוזי - כליף אילנה 51.19 4923 11003 2 ת"א - אביבים/רמת השרון
12 אמדו דליה - נויפלד שולמית 49.39 40356 17023   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 נאור אירית - אללוף אסתר 45.74 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 צבעון אבי - סיוני מרדכי 45.71 11859 11418   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
15 פיק מיכל - בן-דוד לאה 44.42 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 גביש יורם - לייפר רולנדה 40.45 9773 9888   רמת השרון
17 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 34.05 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
18 קרסו יעקב - נאמן אריה 32.48 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אגוזי אילן - מינץ יעקב 68.27 11420 175 15 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
2 מרקוס עמירם - מרקוס עידו 65.94 13526 16571 12 כפר סבא
3 לבינסקי יעל - שטרק איתי 59.11 18016 10670 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
4 אבידור יהודה - נחום ניסים 59.01 6886 4558 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 רז בן-ציון - בן שמואל אשר 55.90 4056 5160 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 שפי חיה - אלה סו 55.80 14509 16521 5 רמת השרון
7 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 54.13 21323 15388 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
8 זמיר גורי - זומר יגאל 52.94 40655 6766 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 50.55 13705 24121 3 ת"א - אביבים
10 זמיר יוסי - פורת גילה 47.17 41688 6096   רמת השרון
11 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 46.54 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
12 אורן עדי - עילם משה 45.72 11044 8972   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 לוטן אביבה - שלומי טובית 45.28 10802 11528   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 עזורי איוון - כהן שמואל 43.09 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 בקלצוק ארז - פלדבוי גיל 43.04 7115 243   רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
16 פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה 40.30 8132 15117   ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
17 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 38.76 5398 23306   ת"א - בית הלוחם אפקה
18 צפריר חיה - כהן שלמה 35.44 9697 11268   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה