Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/01/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.11
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מצא שמואל - פין מלקולם 61.44 19699 1336 15 רמת השרון
2 פולק ג'ו - גלברד מרדכי 61.19 23835 612 12 ת"א - בית הלוחם אפקה/נהריה - לב הצפון
3 לבל טליה - לויתן שרה 60.96 10397 23836 9 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 60.37 19510 2776 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
5 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 58.50 8391 423 6 רמת השרון
6 גביש יורם - לייפר רולנדה 58.33 9773 9888 5 רמת השרון
7 סבו אהובה - צווקר מריאנה 53.64 708 2943 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 ליפין סוזי - כליף אילנה 50.91 4923 11003 3 ת"א - אביבים/רמת השרון
9 גלר אורי - בואנו יעקב 49.59 209 200   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
10 לוטן אביבה - שלומי טובית 49.56 10802 11528   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 גולדה מרים - גולובי שרי 47.73 40798 12859   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
12 קרסו יעקב - נאמן אריה 45.68 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 ארצי מרגלית - בלס יהודית 44.76 3347 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 ענבר ציפורה - חייט קלרה 41.67 4053 6954   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 שבש והאווה - שיראזי שושנה 40.81 4089 5801   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
16 נאור אירית - אללוף אסתר 40.59 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 פרחי לינה - בסן לינה 38.99 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
18 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 34.81 10117 41638   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זמיר גורי - זומר יגאל 63.81 40655 6766 15 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 שיפטר שושי - זלבה אבי 60.19 9198 2074 12 רמת השרון
3 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 58.40 9130 8688 9 ת"א - אביבים
4 לבינסקי יעל - צבעון אבי 58.06 18016 11859 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
5 עצמון נורית - סדן נגה 57.63 19138 17024 6 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 רז בן-ציון - בן שמואל אשר 55.56 4056 5160 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 שפירא עטי - עילם משה 53.04 23102 8972 4 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 נחום ארז - וינר שמואל 52.94 22567 19458 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 צפריר חיה - כהן שלמה 52.19 9697 11268 2 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
10 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 50.81 5398 23306 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
11 ישראלי דן - לעוו קרול 50.38 14669 41829 1 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
12 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 46.33 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
13 עזורי איוון - כהן שמואל 45.16 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 זמיר יוסי - פורת גילה 43.72 41688 6096   רמת השרון
15 פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה 43.61 8132 15117   ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשון לציון
16 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 42.27 12514 18218   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 שפי חיה - אלה סו 36.55 14509 16521   רמת השרון
18 סחר יונה - שור יעקב 29.49 41919 41900   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון