Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי ערב
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/01/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.12
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פולק ג'ו - גלברד מרדכי 66.39 23835 612 15 ת"א - בית הלוחם אפקה/נהריה - לב הצפון
2 לוטן אביבה - שלומי טובית 62.22 10802 11528 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 גלר אורי - בואנו יעקב 60.28 209 200 9 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
4 לבל טליה - לויתן שרה 57.50 10397 23836 7 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 ארצי מרגלית - בלס יהודית 51.67 3347 1187 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 גביש יורם - לייפר רולנדה 51.39 9773 9888 5 רמת השרון
7 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 50.28 12514 18218 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 פרחי לינה - בסן לינה 49.03 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
9 אורן עדי - עילם משה 48.89 11044 8972   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 ליפין סוזי - כליף אילנה 47.22 4923 11003   ת"א - אביבים/רמת השרון
11 ישראלי דן - לעוו קרול 46.81 14669 41829   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
12 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 45.97 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
13 לבינסקי יעל - צבעון אבי 45.42 18016 11859   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
14 קרסו יעקב - נאמן אריה 44.86 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 נאור אירית - אללוף אסתר 42.50 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 41.81 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
17 פיק מיכל - בן-דוד לאה 37.78 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלספל חנן - זמיר עמי 62.36 16044 19705 15 השרון
2 מרקוס עמירם - מרקוס עידו 58.47 13526 16571 12 כפר סבא
3 רז בן-ציון - וולפיילר שרה 54.72 4056 41638 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 פינקוביץ רבקה - שטרק איתי 54.03 10681 10670 7 רחובות/רמת השרון
5 מצא שמואל - פין מלקולם 53.33 19699 1336 6 רמת השרון
6 זמיר יוסי - פורת גילה 52.92 41688 6096 5 רמת השרון
7 שגיב אירית - דורי צביה 52.08 15817 4507 4 נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 50.56 5398 23306 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 אגוזי נילי - אנטין דוד 50.28 11419 3524 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
10 קוזיק סוניה - בן שמואל אשר 48.89 20776 5160   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 48.19 13705 24121   ת"א - אביבים
12 אבידור יהודה - נחום ניסים 47.50 6886 4558   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 צפריר חיה - כהן שלמה 46.67 9697 11268   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 45.28 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
15 זמיר גורי - זומר יגאל 43.06 40655 6766   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 תמרי גדי - סדן נגה 41.39 1448 17024   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
17 נחום ארז - וינר שמואל 40.28 22567 19458   ת"א - בית הלוחם אפקה