Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום א ערב ינואר פברואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 09/02/20 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 13.80
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - פסטרנק יוסף 58.33 1267 1273 8 חיפה כרמל
2 סגלוב חנה - בן נחום גילי 56.55 15610 17526 6 חיפה כרמל
3 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 56.35 1940 4631 5 חיפה כרמל
4 מזרחי יהודית - רטיג רעיה 52.19 2524 5259 4 חיפה כרמל
5 ברנר מרים - אוסדצ'י-קפלן אורנה 48.74 17765 17014   חיפה כרמל
6 גל מרדכי - אלון ליאורה 46.23 20231 5585   חיפה כרמל
7 ון דאם בני - מילגרם שרה 42.06 710 1895   חיפה כרמל
8 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 39.75 22055 8104   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רוזנשיין אלכסנדר - שלייפר ישראל 63.37 3372 3955 8 חיפה כרמל
2 שקד יצחק - פלדמן משה 52.37 5414 4557 6 קריות/חיפה כרמל
3 מץ דליה - ברקוביץ אריה 52.31 17803 2502 5 חיפה כרמל
4 שטרן בן - ציפין שמואל 52.08 19887 24169 4 חיפה כרמל
5 ולפר מיכאל - נוימן יהושע 47.77 12213 10646   חיפה כרמל/חיפה - הרץ
6 צינמן מיכל - מור אהוד 44.26 23875 40709   חיפה כרמל
7 זולקוב גנריאטה - לנקביץ' זופיה 37.50 23264 23263   חיפה כרמל