Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום א ערב ינואר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 16/02/20 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 13.45
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 61.58 5406 5407 10 חיפה כרמל
2 שקד יצחק - פלדמן משה 59.99 5414 4557 8 קריות/חיפה כרמל
3 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 53.74 1940 4631 7 חיפה כרמל
4 סגלוב חנה - בן נחום גילי 50.72 15610 17526 5 חיפה כרמל
5 ולפר מיכאל - נוימן יהושע 50.59 12213 10646 4 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
6 גל מרדכי - אלון ליאורה 50.47 20231 5585 3 חיפה כרמל
7 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 47.79 22055 8104   חיפה כרמל
8 גרוס ריצ'ארד - מזרחי שמחה 47.11 41601 17615   חיפה כרמל
9 ברנר מרים - אוסדצ'י-קפלן אורנה 47.07 17765 17014   חיפה כרמל
10 פורגס שרי - שפנר מיכל 42.73 20151 23720   חיפה - הרץ/חיפה - בית הלוחם
11 ון דאם בני - מילגרם שרה 39.53 710 1895   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רוזנשיין אלכסנדר - שלייפר ישראל 61.56 3372 3955 10 חיפה כרמל
2 אקלימי מאיר - פורגס עמוס 57.87 5749 20152 8 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
3 ירוס מיכאל - מור אהוד 56.51 40706 40709 7 חיפה כרמל
4 טל דן - פסטרנק יוסף 53.06 1267 1273 5 חיפה כרמל
5 ברנט דוד - שפירא גילה 52.13 40334 24956 4 חיפה כרמל
6 אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס 49.41 2694 3097   חיפה כרמל
7 דיין גילה - ברקוביץ אריה 48.51 15416 2502   חיפה כרמל
8 שור חנן - שרן מיכאל 48.17 8250 6694   חיפה כרמל
9 שטרן בן - ציפין שמואל 46.68 19887 24169   חיפה כרמל
10 דוד אילן - צינמן מיכל 45.45 23874 23875   חיפה כרמל
11 ירוקר מתן - ספירה אבנר 28.93 40336 40021   חיפה כרמל