Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 19/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.82
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אבי - ארבל שמואל 61.61 5415 12060 9 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 59.85 5340 14117 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 58.67 3497 8275 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 בר רבקה - תמיר טובה 53.88 4002 667 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 גושן רגינה - ארד יאיר 49.49 6830 14431   קריות
6 בוימל דבורה - שטרן ורד 45.39 13904 24290   קריות
7 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 43.02 2665 2669   קריות
8 ארזיל אתי - בייצר מוטי 42.37 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 41.71 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הנר ארז - גורדון אושרה 69.43 9643 16378 9 קריות
2 שחר אמיר - גייבסקי נלי 53.51 40627 40794 7 חיפה כרמל
3 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 51.63 2136 2804 5 קריות
4 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 48.65 808 871   לא חבר בהתאגדות
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 48.63 11949 4525   קריות
6 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 46.03 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
7 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 40.56 1911 10306   קריות
8 לייבו אדי - שני גילה 36.6 850 14956   קריות/חיפה כרמל