Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 08/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.62
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שניידר טובה - שניידר מיכאל 57.14 11949 4525 12 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 56.88 5415 12060 10 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 בר רבקה - תמיר טובה 55.31 4002 667 8 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 55.22 10404 11063 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 קירשנבאום זאב - ניסר לאון 51.82 1197 772 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 טישלר לאה - שיינר חנה 50.14 11950 15248 4 לא חבר בהתאגדות
7 ויינשטיין אבישי - לייבו אדי 49.28 5419 850   קריות
8 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 47.84 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 47.45 1911 10306   קריות
10 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.01 3497 8275   קריות/ לא חבר בהתאגדות
11 בוימל דבורה - שטרן ורד 45.7 13904 24290   קריות
12 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 43.89 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
13 ארזיל אתי - בייצר מוטי 42.46 6825 12001   קריות/חיפה כרמל