Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
בוא האביב במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 27/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.19
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 65.56 18617 2804 4 קריות
2 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 61.11 42759 19264 3 קריות
3 דגון אסתר - ארליך רחל 53.89 18612 18780 3 קריות
4 רונן עמוס - סליגסון יואל 51.11 18615 40581 2 קריות
5 טרגר דרור - בן נאים אהוד 43.33 3805 777   קריות
6 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 40.56 19267 5441   קריות/כרמיאל
7 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 34.44 18620 23589   כרמיאל/קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דונציס דוד - פולק ישי 60.95 21296 893 4 כרמיאל
2 פלדמן ברברה - זטלר שולה 55.71 18862 18863 3 קריות
3 מנדר ענת - אפשטיין דוד 53.33 40603 40890 3 כרמיאל/קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 47.14 40386 23310   כרמיאל/קריות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 41.90 41342 42221   קריות
6 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 40.95 41340 41112   קריות