Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי ערב - פברואר - פרס כספי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/02/20 סניף: רמת גן מקדם: 17.88
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי 37.0 16129 4592 12 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 שניידר אבי - קרביץ אירית 32.0 4821 4419 10 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 גולוס אילנה - גוטמן שושנה 30.0 18441 3884 8 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 פינטל צילה - פורת רמי 21.0 4379 55 6 ת"א - אביבים/רמת השרון
5 בריפמן מיכאל - ליפין גנאדי 13.0 2776 20896 5 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי 12.0 14691 12154 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 נחום ארז - כהן שמואל 11.0 22567 4938 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 לביא משה - שחם מוטי -3.0 24415 21057   רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 פייס אלה - גרסטן רינה -16.0 18068 21734   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 אלפיה דוד - קוכמן יוסף -30.0 3499 15739   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 גולדברג חנה - ריזנברג אורלי -52.0 9814 16451   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 קרביץ אריה - שפיגל צחי -55.0 4418 11529   רמת גן - ברידג' 4 פאן