Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי ערב - פברואר - פרס כספי
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/02/20 סניף: רמת גן מקדם: 17.73
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברונשטיין זיו - גרינברג גל 37.7 18442 15138 13 לא חבר בהתאגדות
2 בלס רמי - בלס יהודית 32.0 1188 1187 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 ליבוביץ חיים - ליפין גנאדי 30.0 14691 20896 8 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 נחום ארז - כהן שמואל 10.0 22567 4938 7 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 ארנון גדי - לויט יולי 4.6 4592 3566 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
6 אלפיה דוד - קוכמן יוסף 3.4 3499 15739 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 קרביץ אריה - שפיגל צחי 2.3 4418 11529 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 ריזנברג אורלי - קרביץ אירית -1.0 16451 4419   רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 פינטל צילה - פורת רמי -6.9 4379 55   ת"א - אביבים/רמת השרון
10 מוסקוביץ ליליאנה - ענבר דוד -7.0 16129 18135   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 לביא משה - שחם מוטי -23.0 24415 21057   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 גולוס אילנה - גוטמן שושנה -26.3 18441 3884   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פייס אלה - גרסטן רינה -57.1 18068 21734   רמת גן - ברידג' 4 פאן