Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני ערב
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/02/20 סניף: רמת השרון מקדם: 14.35
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רוזן גבי - רוזן מיכאל 59.45 1077 1078 10 ת"א - כיכר המדינה
2 שריבמן ויקטור - צמח כמי 57.53 19895 17976 8 פ"ת - ויצו/רמת השרון
3 פייזר הורסט - מודק אלברטו 57.40 1304 2586 6 רמת השרון
4 קליין יעקב - מילנר חיה 49.32 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
5 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 48.94 9428 17001   רמת השרון
6 פז שרה - מזרחי יפה 48.21 8631 9032   רמת השרון
7 אדמון אסתר - אופיר אברהם 46.51 11019 10050   רמת השרון
8 סלע יצחק - שניר חוה 45.11 3735 10043   רמת השרון
9 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 44.52 12931 14245   רמת השרון
10 חוף מלכה - צפריר שרה 43.37 5536 5513   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ורם מנחם - דנציגר אלכס 60.42 6393 3258 10 רמת השרון
2 חורב זאב ד"ר - לוי דורית 55.40 10389 40123 8 רמת השרון
3 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 55.10 5496 5497 6 רמת השרון
4 גולדפינגר חנה - טל סימונה 54.97 5511 5537 5 רמת השרון
5 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 53.36 12258 12564 4 רמת השרון
6 יוסף רחל - וכט רפאל 52.21 5478 3191 3 רמת השרון
7 ויין ישי - יוסף מוריס 47.02 17855 5479   רמת השרון
8 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 45.56 1392 1388   רמת השרון
9 אטס יצחק - נוה יאיר 38.82 10111 1326   רמת השרון
10 קמיל דר' דניאל - קרטר בובי 36.48 42753 14734   פולג- ברידג' פוינט