Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני ערב
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 17/02/20 סניף: רמת השרון מקדם: 14.66
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 58.85 1392 1388 13 רמת השרון
2 פן אסתר - בורלא קלמי 56.59 5520 7658 10 רמת השרון
3 חורב זאב ד"ר - לוי דורית 55.65 10389 40123 8 רמת השרון
4 פז שרה - מזרחי יפה 55.34 8631 9032 7 רמת השרון
5 גל ויגלר אורית - קוזיק סוניה 54.65 15388 20776 5 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
6 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 52.58 12931 14245 4 רמת השרון
7 גולדפינגר חנה - טל סימונה 51.64 5511 5537 3 רמת השרון
8 חוף מלכה - צפריר שרה 49.17 5536 5513   רמת השרון
9 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 47.99 12258 12564   רמת השרון
10 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 47.45 9428 17001   רמת השרון
11 קליין יעקב - מילנר חיה 47.14 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
12 סלע יצחק - שניר חוה 46.92 3735 10043   רמת השרון
13 אדמון אסתר - אופיר אברהם 43.42 11019 10050   רמת השרון
14 פייזר הורסט - מודק אלברטו 33.02 1304 2586   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מינץ ורד - מינץ יעקב 68.61 4062 175 13 רמת השרון
2 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 64.88 5496 5497 10 רמת השרון
3 יוסף רחל - וכט רפאל 56.75 5478 3191 8 רמת השרון
4 דוד אליהו - בנימין סלביה 54.42 11385 10037 7 רמת השרון
5 ינון חגי - עצמון נורית 53.50 19139 19138 5 רמת השרון
6 ויין ישי - יוסף מוריס 52.15 17855 5479 4 רמת השרון
7 שריבמן ויקטור - צמח כמי 51.15 19895 17976 3 פ"ת - ויצו/רמת השרון
8 מזרחי נעמי - לוין אירית 48.16 1482 1386   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
9 אלתר חגי - פרולינגר איל 45.59 18423 19940   השרון
10 סדן יעל - סדן נגה 45.21 10855 17024   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 שמואלי רן - צברי מיכל 43.60 3112 11309   רמת השרון
12 קרן יוסף - אהרוני אמיר 41.96 7652 13468   רמת השרון
13 שלומי דדי - שראל צביקה 38.76 5534 16011   רמת השרון
14 לוטרמן משה - גרימברג יעקב 35.88 16057 16374   ת"א - אביבים/רמת השרון