Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני ערב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/02/20 סניף: רמת השרון מקדם: 15.25
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוד אליהו - בנימין סלביה 61.18 11385 10037 9 רמת השרון
2 יוסף רחל - וכט רפאל 58.63 5478 3191 7 רמת השרון
3 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 56.42 21323 15388 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
4 מזרחי נעמי - לוין אירית 54.00 1482 1386 5 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
5 מור מוטי - מור ליבי 51.53 14257 14258 4 רמת השרון
6 פז שרה - מזרחי יפה 45.83 8631 9032   רמת השרון
7 סלע יצחק - שניר חוה 45.41 3735 10043   רמת השרון
8 פן אסתר - בורלא קלמי 41.88 5520 7658   רמת השרון
9 פייזר הורסט - מודק אלברטו 35.59 1304 2586   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 56.85 12931 14245 9 רמת השרון
2 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 56.34 5496 5497 7 רמת השרון
3 שריבמן ויקטור - צמח כמי 54.89 19895 17976 6 פ"ת - ויצו/רמת השרון
4 מינץ ורד - מינץ יעקב 50.62 4062 175 5 רמת השרון
5 ורם מנחם - דנציגר אלכס 50.00 6393 3258 4 רמת השרון
6 קרן יוסף - אהרוני אמיר 49.53 7652 13468   רמת השרון
7 ירון אפרת - כץ נדב 48.09 41429 41428   לא חבר בהתאגדות
8 גולדפינגר חנה - טל סימונה 45.07 5511 5537   רמת השרון
9 אטס יצחק - נוה יאיר 38.65 10111 1326   רמת השרון