Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
רביעי ערב-פרס כספי
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/02/20 סניף: רמת השרון מקדם: 16.54
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 צפריר יערי - צפריר שרה 65.50 5512 5513 12 רמת השרון
2 פרקש רות - דרזנר תרצה 58.50 5305 11054 10 כפר סבא/ת"א - אביבים
3 אגוזי אילן - מינץ ורד 57.00 11420 4062 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
4 גלברד מרדכי - מינץ יעקב 52.50 612 175 6 נהריה - לב הצפון/רמת השרון
5 אלון הדסה - צווייג יחזקאל 52.00 7835 13700 5 ת"א - אביבים
6 הנמן שלומית - הנמן ברוך 51.50 16964 16965 4 רמת השרון
7 טל-שחר עופר - ספינקה גילי 50.50 21323 18858 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
8 ברייטמן קלוד - סדן נגה 48.50 18721 17024   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 שריבמן ויקטור - מילנר חיה 45.50 19895 9800   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
10 נחמיאס סימה - נחמיאס יצחק 43.00 17001 1945   רמת השרון/ת"א - כיכר המדינה
11 פן אסתר - טודרס בתיה 42.00 5520 9428   רמת השרון
12 סלע יצחק - פלג צבי 33.50 3735 6232   רמת השרון