Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
רביעי ערב-פרס כספי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/02/20 סניף: רמת השרון מקדם: 16.86
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרקש רות - דרזנר תרצה 63.33 5305 11054 13 כפר סבא/ת"א - אביבים
2 הנמן שלומית - הנמן ברוך 60.00 16964 16965 11 רמת השרון
3 בואנו יעקב - אטס יצחק 58.33 200 10111 9 רמת השרון
4 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 57.92 15388 21323 7 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 שמואלי רן - בלוך גלעד 54.17 3112 15199 6 רמת השרון
6 מינץ ורד - מינץ יעקב 50.42 4062 175 4 רמת השרון
7 אלון הדסה - צווייג יחזקאל 49.17 7835 13700   ת"א - אביבים
8 לוין אירית - מאיר דניאל 48.33 1386 12931   רמת השרון
9 ברייטמן קלוד - סדן נגה 47.50 18721 17024   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
10 צפריר יערי - צפריר שרה 46.25 5512 5513   רמת השרון
11 פן אסתר - טודרס בתיה 45.00 5520 9428   רמת השרון
12 סלע יצחק - אדמון אסתר 41.25 3735 11019   רמת השרון
13 שריבמן ויקטור - מילנר חיה 40.00 19895 9800   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
14 בנימין סלביה - דוד אליהו 38.33 10037 11385   רמת השרון