Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי - ערב
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/02/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.02
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 צמח כמי - אלון אדל 62.50 17976 17028 14 רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 ישראלי דן - לעוו קרול 58.19 14669 41829 11 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
3 נאור אירית - אללוף אסתר 57.36 12215 19470 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 ארצי מרגלית - בלס יהודית 57.08 3347 1187 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 צבעון אבי - לבינסקי יעל 55.00 11859 18016 6 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 54.31 12514 18218 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 עצמון נורית - סדן נגה 52.78 19138 17024 4 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 ליפין סוזי - כליף אילנה 52.36 4923 11003 3 ת"א - אביבים/רמת השרון
9 קרסו יעקב - נאמן אריה 47.64 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
9 לבל טליה - לויתן שרה 47.64 10397 23836   נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 פיק מיכל - בן-דוד לאה 46.67 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 גביש יורם - לייפר רולנדה 45.83 9773 9888   רמת השרון
13 זמיר גורי - זומר יגאל 45.56 40655 6766   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 פרחי לינה - בסן לינה 42.64 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
15 ענבר ציפורה - חייט קלרה 39.72 4053 6954   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 34.72 16288 16289   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ניסים - אבידור יהודה 59.31 4558 6886 14 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 57.36 612 23835 11 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 זמיר יוסי - פורת גילה 53.06 41688 6096 9 רמת השרון
4 וינר שמואל - אנטין דוד 52.08 19458 3524 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 בן שמואל אשר - רז בן-ציון 51.81 5160 4056 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 קופמן שרה - גרינברג שוש 50.69 15635 9687 5 רחובות/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 כהן שמואל - עזורי איוון 50.14 4938 2425 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 מצא שמואל - פין מלקולם 49.86 19699 1336   רמת השרון
9 בראונשטיין יעל - אליהו סיגל 49.72 14651 17903   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
10 גלר אורי - בואנו יעקב 49.44 209 200   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
11 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 48.19 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
12 סחר יונה - שור יעקב 47.50 41919 41900   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
13 לחובר יצחק - ויאלגוס פרלה 47.22 5398 23306   ת"א - בית הלוחם אפקה
14 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 45.42 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
15 שלומי טובית - לוטן אביבה 45.00 11528 10802   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 שוורץ אבי - בירקנפלד רוני 43.19 423 8391   רמת השרון