Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי בערב - HANDICAP
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/02/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.94
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ארז - רשף דבורה 64.88 22567 1665 14 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 פולק ג'ו - ליפין סוזי 63 23835 4923 11 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
3 גיא חנה - לויתן שרה 55.89 9306 23836 9 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 זמיר גורי - וינר שמואל 53.57 40655 19458 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 טל אלה - סבו אהובה 52.11 9215 708 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 רז בן-ציון - בלס רמי 52.05 4056 1188 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 גולובי שרי - לבינסקי יעל 51.95 12859 18016 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 ברודט ירח - ברודט ענת 51.16 17868 14107 3 רמת השרון
9 ארצי מרגלית - בלס יהודית 50.69 3347 1187 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
10 נאור אירית - אללוף אסתר 48.84 12215 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 אופנהיים נגה - גולומב יורם 47.28 42058 6553   הרצליה - פיתוח/פולג- ברידג' פוינט
12 גביש יורם - לייפר רולנדה 46.92 9773 9888   רמת השרון
13 ירון צבי - עילם משה 46.89 2767 8972   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 קייזמן לילי - קרסו יעקב 45.2 41341 6312   ת"א - בית הלוחם אפקה
15 עזורי איוון - שיראזי שושנה 44.72 2425 5801   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 חובב ג'נט - אלפרוביץ חיה 39.52 13106 10846   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חייט קלרה - סיוני מרדכי 59.13 6954 11418 14 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 ללוש יעל - מיוחס מושיקו 54.1 13303 14777 11 חולון - הקנטרי/נס ציונה
3 שגיב אירית - אטלס יעקב 52.94 15817 2467 9 נס ציונה
4 שלומי טובית - יולזרי ישראל 52.59 11528 42145 7 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 פרחי לינה - נאמן אריה 52.03 15050 8734 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 בן בסט מלאכי - בן בסט גלילה 51.58 12515 12514 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 לביא נירה - בן נון נון אביבה 51.55 14641 19027 4 ת"א - אביבים
8 לבל טליה - גלברד מרדכי 51.1 10397 612 3 נהריה - לב הצפון
9 סדן נגה - סדן יעל 49.84 17024 10855   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
10 אטס יצחק - נוה יאיר 46.71 10111 1326   רמת השרון
11 שפט מירי - פורת גילה 46.35 5231 6096   ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
12 דורי צביה - דורי ישראל 46.28 4507 4506   ת"א - בית הלוחם אפקה
13 מינץ יעקב - רוטשטיין אדלה 45.74 175 2788   רמת השרון
14 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 44.26 6766 19912   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
15 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 42.73 10117 41638   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
16 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 39.23 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה