Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שישי אחה"צ - פברואר 2020
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/02/20 סניף: כיכר המדינה ת"א מקדם: 14.07
מנהל תחרות: בריפמן אפרים

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארואץ אבי - אברנוק חוה 70.30 4810 3337 22 ת"א - כיכר המדינה
2 גרסטנר גל - פרידן איבון 65.82 17919 24533 17 נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
3 רוזובסקי נילי - רוזובסקי אפרים 61.27 9569 8593 14 ת"א - כיכר המדינה
4 בלס אביבה - קפון לבנה 60.52 11586 7155 11 פ"ת - ויצו/ת"א - כיכר המדינה
5 לויט רפאל - לויט יולי 60.43 3565 3566 9 ת"א - כיכר המדינה
6 אזולאי דוד - מרמלשטיין חיה 57.98 12555 2399 7 ת"א - כיכר המדינה
7 שיף סמדר - גולדורגר חנה 56.72 41358 12098 6 ת"א - כיכר המדינה
8 ערמי רות - שוורץ כוכבה 54.88 4512 399 5 ת"א - כיכר המדינה
9 קולבר אריה-ליאון - ברעם רן 54.58 15473 18440 4 ת"א - כיכר המדינה
10 בלסיאנו אלי - קאופמן יהודה 54.06 19067 27 3 נס ציונה/רחובות
11 אקשטיין אמי - נורדמן תקוה 51.99 14228 8968 2 ת"א - כיכר המדינה
12 לנגסנר מרים - אפשטיין דורית 50.66 10915 11845 2 ת"א - כיכר המדינה
13 פורם פרידה - מנחם אבינועם 49.66 4912 8888   ת"א - בית הלוחם אפקה/נס ציונה
14 גואנה - יגרמן עדנה 49.31 17-1001 14423   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
15 טיקולסקי עמיקם - סולומון אברהם 49.10 5460 10100   ת"א - כיכר המדינה
16 זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר 48.69 14359 16453   ת"א - כיכר המדינה
17 ביכלר גרדה - טופרובר יוכבד 48.14 4321 67   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
18 עוזיאל אסתר - קוזיק סוניה 46.88 15958 20776   ת"א - כיכר המדינה
19 פלמן גילה - טלר אריאלה 46.76 8132 17950   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
20 חיון אתי - מלבסקי וודק 46.19 12935 2766   ת"א - כיכר המדינה
21 גוטמן הנרי - רוס חנה 44.87 13774 3302   ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 מילנר נאוה - מילנר אלכס 43.20 2855 2856   ת"א - כיכר המדינה
23 ניצן רינה - גלט אהרון 42.96 20459 40141   ת"א - כיכר המדינה
24 שפיגל צחי - שפיגל זהבה 42.37 11529 15761   רמת גן - ברידג' 4 פאן
25 בונהרט אילנה - זוק לובה 40.93 1213 20994   ת"א - כיכר המדינה
26 אונגר שולה - גינסברג נתליה 40.10 11750 3339   ת"א - כיכר המדינה
27 בריפמן הניה - מאיר מרגרט 40.09 9867 6138   ת"א - כיכר המדינה
28 עורקבי אליהו - אליגון חנה 38.49 15699 41778   ת"א - כיכר המדינה
29 בולוז רודק - אלוני יוסף 35.87 40956 8448   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה