Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ברומטר חמיש 23-02-20
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 23-02-20 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 11.40
מנהל תחרות: גל צבי

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - טל נירה 384 1267 14446 16 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 פסטרנק יוסף - אהרונוביץ מיכאל 344 1273 803 13 חיפה כרמל
3 דוד אילן - צינמן מיכל 235 23874 23875 10 חיפה כרמל
4 מירקין לודמילה - ברקוביץ אריה 216 10299 2502 8 חיפה כרמל
5 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 212 20152 5749 7 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
6 אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס 162 2694 3097 5 חיפה כרמל
7 מזרחי יהודית - רטיג רעיה 138 2524 5259 4 חיפה כרמל
8 פורגס שרי - שפנר מיכל 63 20151 23720 4 חיפה - הרץ/חיפה - בית הלוחם
9 שטרן בן - ציפין שמואל 44 19887 24169 3 חיפה כרמל
10 טודרס דב - בן אפרים דוד 32 19889 1291 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 ון דאם בני - מילגרם שרה 31 710 1895 2 חיפה כרמל
12 שור חנן - שרן מיכאל 10 8250 6694 2 חיפה כרמל
13 אלון ליאורה - גל מרדכי 3 5585 20231 2 חיפה כרמל
14 פלדמן משה - שקד יצחק -98 4557 5414   חיפה כרמל/קריות
15 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא -123 8104 22055   חיפה כרמל
16 גורביץ פנינה - ארקין ריטה -189 24486 23906   חיפה כרמל
17 ירוס מיכאל - מור אהוד -221 40706 40709   חיפה כרמל
18 ירוקר מתן - ספירה אבנר -276 40336 40021   חיפה כרמל
19 גרוס ריצ'ארד - מזרחי שמחה -391 41601 17615   חיפה כרמל