Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע הנריק לקנר - HANDICAP
מושב 1 מתוך 7 תאריך: 24/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.67
מנהל תחרות: עמית אסף
יום שני הבא - אין פעילות (בחירות)

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 63.09 13809 8193 6 קריות
2 כוכבי אלי - כהן אברהם 58.02 18027 4292 5 קריות
3 שיינר חנה - סורס אגי 53.33 15248 24242 4 קריות
4 הספל ראובן - לוי אנה 52.83 19417 19412 3 קריות
5 זהבי יוסף - למדן אורי 52.82 13806 21916 3 קריות
6 בוימל דבורה - שטרן ורד 47.6 13904 24290   קריות
7 כהן יהודית - בליצבלאו ויקי 43.16 14043 16105   קריות
8 בן עוזיון עופר - בן עוזיון מלכה 39.66 23-58 7776   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 38.12 5090 22953   קריות