Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע הנריק לקנר - HANDICAP
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 09/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.79
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 69.48 13809 8193 4 קריות
2 הספל ראובן - לוי אנה 65.39 19417 19412 3 קריות
3 קוגן זאב - גונן שרה 47.39 13018 5363   קריות
4 זהבי יוסף - למדן אורי 46.09 13806 21916   קריות
5 מלמד רות - דוד דינה 44.73 14117 8274   קריות
6 אופן מרדכי - קוטלרו אלי 44.2 19399 20977   לא חבר בהתאגדות
7 כהן יהודית - בליצבלאו ויקי 32.73 14043 16105   קריות